Jane Austen Dag på Liselund 2021

Søndag d. 15 august var det dagen som De Danske Empire Dansere har trænet til i løbet af de sidste par måneder. Det var nemlig Jane Austen dag på Liselund, som ligger på øst Møn!

Så tasken var pakket med alle mine Regency ting, alt fra chemise, stays, kjole, til hår ting og smykker. Jeg var tidligt oppe for at nå bussen til Møn, og snart efter mødte jeg en gammel ven af min familie, som jeg ikke har set i omkring 20 år!

Turen til Møn var hyggelig med snak og sladder mellem os dansere og bestyrelsen hos Jane Austen Selskabet. Så snart vi ankom, var det hurtigt skift til Regency kjoler, sætte hår og smykker da gæsterne allerede var ved at ankomme. Nerverne begyndte at køre rundt i kroppen men vi kunne vores dansetrin, men turpo øvede lige en gang mere – hvilket gav noget ro i kroppen.

Derefter gik turen ud i parken, solen skinnede også selvom der var en del skyer, så alle krydsede fingre for godt vejr indtil senere på dagen. Det holdte!! Gæsterne begyndte på deres ture rundt i parken, og jeg nåede lige at finde min egen familie inden vi gik på “dansegulvet” for første gang den formiddag. Nerverne kørte på højtryk, indtil vi kom i gang med den første dans og man huskede hvad vi havde trænet så ihærdigt for de sidste mange uger. Vi havde virkelig en fest, da vi dansede og grinede meget!

Derefter var det nærmest en leg, vi grinede og snakkede imens vi dansede, og prøvede ikke at falde over hinandens kjoler og fødder når vi dansede for tæt, hehe.
Anne-Marie fortalte om dansene som vi kom igennem dem, og nogen af os kunne rulle lidt med øjnene over Mr Darcys kommentar “Every savage can dance.” Da vi dansede The Savage Dance, som egentlig ikke har noget savage over sig, men egentlig er meget statelig.

Derefter var det frokost, og en smule afslapning inden vi skulle på igen. Jeg nød den sammen med min familie, som havde picnic kurv med, med frikadeller og kartoffelsalat.

Dagen viste sig at være skøn, underholdende og meget hyggelig med både nye venner, familie og gamle bekendte. Vi blev vist rundt på Liselund slot, og der er ganske meget historie forbundet til slottet og familien som har boet der. Der var mange gode og meget interessante historier, alt fra jordskælv som bliver varslet af en abe til den grå dame.

Picnic after dancing

ENGLISH VERSION;

Sunday the 15th of august, it was the day which The Danish Empire Dancers had trained for for several months. It was the Jane Austen Day at Liselund, which is on Møn.

So my bag was packed with all of my Regency things, everything from chemise, stays, dress, hair thing and jewels. I was up early to catch the bus to Møn, and soon I was face to face with an old friend of my family, one who I haven’t seen in near on 20 years. The trip to Møn was very cosy, with talk and gossip among the dancers and the board of The Jane Austen Selskabet.

Soon we arrived and it was a quick change into our finery of regency dress, put up hair and jewels was put on, since the guests for the Day at the Liselund already were arriving. The nerves started running around the body, while we quickly practiced our dance steps one more time, which thankfully gave some calm.

After that it was out into the park, the sun shinned, even if there were some skies, so everyone was crossing their fingers for the weather staying fine for the day. And it did keep! The guests were starting to walk around in the park, in their designated tours – even I found my own family, before we took to the “dancefloor” for the first time that afternoon.

The nerves really took over once we were called together for dancing the first dance, “Mr. Beveridges Maggot” and I for one remembered why we had trained so hard for once we got dancing. We really did have a party, once we danced and laughed quite a bit.

After around 30 minutes and 5 dances, it was a ball, we laughed and talked while we danced, and tried not to fall over each others feet and hems once we danced to closely, hehe.

Anne-Marie told about the dances as we came through them, and some of us couldn’t help but roll our eyes at the “Every savage can dance” comment which famously was said by Mr. Darcy in Pride and Prejudice, the funny part was that we actually did dance the Savage Dance, which has absolutely nothing “savage” about it, it is actually quite stately. Lunch followed with my own family, and some relaxing before we had to dance again. I enjoyed the pause, walked a bit, and conversed with both my family and my follow dancers.

The day ended up being entertaining, cosy, brilliant and good fun, with new friends, family and old aquaintances. We were shown around Liselund Castle, and there was quite a bit of history connected to it, and the family who owned it. There was many good and very interesting stories, everything from earthquakes which was predicted by a monkey to the Grey Lady.

I can’t wait to do it again! Dress up and dance again!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s